Dobro došli na web stranicu autoškole FOL-GAS

A2 Kat. bez B

4.120,00 kn
4.120,00 kn
4.120,00 kn

A2 Kat. ako posjeduje B

2.600,00 kn
2.600,00 kn
2.600,00 kn

A2 Kat. ako posjeduje A1,AM

1.735,00 kn
1.735,00 kn
1.735,00 kn

A Kat. bez B

5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn

A Kat. ako posjeduje B

2.600,00 kn
2.600,00 kn
2.600,00 kn

A Kat. ako posjeduje A1, A2, AM

1.735,00 kn
1.735,00 kn
1.735,00 kn

B Kategorija

5.700,00 kn
5.700,00 kn
5.700,00 kn

B Kat. ako posjeduje A1,A2,A,F,G,AM

4.401,00 kn
4.401,00 kn
4.401,00 kn